Giriş için tıklayınız.
Sitedeki kullanıcı sayısı: 2
Program Hakkında

Günümüzde “İnşaat Projeleri Yönetimi”, dünyanın gelişmiş pek çok ülkesinde inşaat sektöründe etkin bir şekilde uygulanmakta olan bir uzmanlık ve bağımsız bir meslek alanıdır. Türk inşaat sektörünün de hızla büyümekte olduğu ve çok sayıda profesyonel, nitelikli inşaat projesi yöneticisine gereksinim duyduğu günümüzde, “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında nitelikli profesyonellerin yetiştirilmesi için her zaman öncü olma prensibinden hareket eden İstanbul Teknik Üniversitesi, söz konusu talebi karşılamaya yönelik çabalarını yıllardır sürdürmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi’nde “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanına ilişkin ilk lisansüstü öğretim programı 1973 yılında, Mimarlık Fakültesi’ne bağlı olarak açılmış, adı ve içeriği zaman içinde değişerek gelişmiş, varlığını 40 yıldır sürdürmüş ve sürdürmektedir. Söz konusu lisansüstü programı, 2000 yılından bu yana “Proje ve Yapım Yönetimi” adı altında İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı tezli bir yüksek lisans programı olarak öğrenim vermeyi sürdürmektedir. “İnşaat Projeleri Yönetimi” konusu İTÜ İnşaat Fakültesi’nde ise, adı ve içeriği zaman içinde değişerek “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programı olarak 1991 yılından bu yana öğrenim vermeye devam etmektedir. “Proje ve Yapım Yönetimi” ve “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programlarından yüksek lisans ünvanı ile mezun olan çok sayıda mimar ve inşaat mühendisinin ulusal ve uluslararası alanda pek çok başarılı projede önemli katkıları olmuştur. Bugün sektörde İnşaat Projeleri Yönetimi alanında “Proje ve Yapım Yönetimi” ve “Yapı İşletmesi” yüksek lisans programları mezunlarının tercih edilmesi söz konusu programların başarısının önemli bir kanıtıdır. Program mezunları bugün halen inşaat sektörünün önde gelen firmalarında, yurt içinde ve yurt dışında önemli mevkilerde görev yapmaktadır.

1973 yılından beri başarısından hiç ödün vermeden “İnşaat Projeleri Yönetimi” konu alanında kesintisiz öğrenim vermeyi sürdüren İstanbul Teknik Üniversitesi, elde etmiş olduğu deneyim ve birikimi sektörün nitelikli personel ihtiyacına cevap vermek üzere tasarladığı Tezsiz İkinci Öğretim Yüksek Lisans Programının yapılandırılmasına aktararak hayata geçirmiştir. 2013-2014 öğretim yılından itibaren öğretim vermeye başlayacak olan “İnşaat Projeleri Yönetimi (İPY) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı” disiplinlerarası tezsiz bir yüksek lisans programıdır. Programa ilişkin ders planı yapılandırılmasında İnşaat Projesi Yöneticisinin sahip olması gereken tüm bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir. Bu nedenle programda, halen “Proje ve Yapım Yönetimi” ve “Yapı İşletmesi” tezli yüksek lisans programlarında ders vermekte olan, konusunda uzman ve piyasa deneyimi olan çok sayıda İTÜ Mimarlık Fakültesi ve İTÜ İnşaat Fakültesi öğretim üyesi tarafından içeriği titizlikle hazırlanmış derslere yer verilmiştir. İnşaat Projelerinde yönetim, organizasyon, finansman, muhasebe, iş hukuku ve ticaret hukuku ile ilişkili dersler ise İTÜ İşletme Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Dersler teorik bilgi edinmenin yanı sıra, beceri kazandırmayı da amaçladığı için gerçek hayattan problem çözmeye yönelik uygulamaları da içerecek şekilde tanımlanmıştır. Derse katılacak öğrenci gruplarının farklı disiplinlerden olacak olması, ele alınacak problemlerin her bir disiplin tarafından çözüm yollarının ve diğer disiplinleri etkileme koşullarının tartışılacağı ortamları yaratacak, bu da gerçek hayattaki uygulamaların simule edilebilmesi imkanını oluşturacaktır.